Posty

Polecany post

Hatamoto

  wynikał z różnych koncepcji obsadzenia tronu polskiego po wygaśnięciu linii Piastów. ²⁵za — dziś popr.: zaś. ²⁶ — zamożny chłop, posiadający własne gospodarstwo. ²⁷ a z cy — (zm. ), wielkorządca Litwy, starosta krakowski. ²⁸ a — przełożony w męskim zakonie kontemplacyjnym. ²⁹ a rzy — dziś: zaopatrzyłem się. ³⁰ z — koń mniejszej wartości, słaby a. młody. ³¹ a ż (daw.) — wysoka, czworokątna tarcza z drewna obitego skórą lub blachą. ³² K cz z a y — (ok. –), wielki książę litewski, brat stryjeczny Władysława Jagiełły. W latach – oraz  przejściowo sprzymierzony z Krzyżakami przeciw Jagielle. ³³ a ż — w dawnej polszczyźnie wyraz ”książę” miał rodzaj nijaki. ³⁴ a rz zy (daw.) — najlepszy, najwyższej jakości. ³⁵ r — mieszkaniec Burgundii, regionu w centralnej Francji. ³⁶ c a a — przen. poganie; a a. aa — bożek pogański wspominany w Starym Testamencie. Krzyżacy  — A ja na to patrzył. Hej! Gdyby nie Mikołaj z Moskorzowa³⁷, nie Jaśko z Oleśnicy, a nie chwalący się, gdyby i n
Najnowsze posty